Webinars

Nederland blijft voorlopig grotendeels op slot, dat heeft u onze minister-president Rutte gisteren horen toelichten. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat met deze maatregelen het in ieder geval voor wat betreft het coronavirus de goede kant op lijkt te gaan. Maar de vraag die actueel is: Hoe nu verder? Hoe pakken we met zijn allen "het nieuwe normaal" op? De impact van de maatregelen in het kader van het coronavirus zijn voor u en voor uw klanten enorm. Het is heel erg belangrijk dat u uw relaties hierin terzijde staat op uw vakgebied. Liefst ook proactief. Om u als adviseur te ondersteunen heeft het RMiA-bestuur besloten om een aantal webinars te organiseren waarin de actualiteit centraal staat. U kunt zich voor deze webinars inschrijven via uw mijn.sar.nu account. U treft de webinars aan in het overzicht van de reguliere PE-sessies. Om ook tijdens deze webinars gelegenheid te bieden tot interactie en het stellen van vragen wordt het aantal deelnemers beperkt tot 20. Deelname aan deze webinars is gratis.

Overzicht webinars maand mei

Donderdag 7 mei 2020 - Toegevoegde waarde van het intermediair in tijden van corona door dr. Fred de Jong - UvA
In dit webinar gaan we in op de vraag wat nu de waarde van financieel advies en het intermediar is. En in hoeverre die waarde verandert als gevolg van de coronacrisis en wat je concreet als intermediari kunt doen om je waarde te vergroten.

Dinsdag 19 mei 2020 - Integriteit door Rob van Erp - UvA
Integriteit is een breed begrip en betekent voor verschillende mensen vaak heel wat anders. En juist in moeilijke tijden is het goed om het gesprek aan te gaan over integriteit. Met de volgende vragen in het achterhoofd: integriteit: geschreven of ongeschreven regels? Hoe integer ben je zelf eigenlijk? Is dat altijd hetzelfde of zijn er omstandigheden denkbaar dat dit anders is? Een prikkelende en zeer actueel webinar over integriteit in tijden van crisis.

Maandag 25 mei 2020 - Corona en andere crises - lessons learned door René Doff UvA
Wat zijn de gevolgen van corona? Had u zich beter kunnen voorbereiden? De afgelopen jaren hebben zich heel wat crises voorgedaan en wat heeft de verzekeringsbranche daarvan geleerd? Is de sector sterker geworden of worden we steeds weer overvallen door nieuwe gebeurtenissen? Tijdens dit webinar besteden we aandacht aan de lessen die we hebben getrokken uit de diverse crises van de afgelopen decennia. Hierbij zeker ook aandacht om deze lessen toe te passen op de dagelijkse praktijk van de verzekeringstussenpersoon.