Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kunt u zich aanmelden voor registratie.

De erkenningsregeling RGA is een persoonlijke registratie. Wanneer u voldoet aan de gestelde eisen kunt u zich laten inschrijven. Hierna kunt u de titel RGA en het bijbehorende logo in combinatie met uw eigen naam voeren. De titel en het logo zijn gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau en worden beschermd tegen oneigenlijk gebruik. 
Het personenregister van de erkenningsregeling is openbaar en kan door iedereen geraadpleegd worden. Via de button onderaan de bladzijde komt u in het online inschrijfformulier. 

De kosten voor een inschrijving bedragen:
Inschrijfgeld (eenmalig) € 100,-
Jaarlijkse bijdrage € 153,-
Kosten permanente educatie € 460,-

LET OP!!! Denk er vooral aan dat u uw Volmachtkantoor als werkgever invult. Indien uw werkgever geen volmachten heeft, dan kunt u het assurantiekantoor invullen.

Om u online in te schrijven voor het RGA heeft u de volgende documenten nodig:

  • Diploma Gevolmachtigd Agent alsmede de PE-certicificaten tot heden.
  • Pasfoto (jpg)
  • Kopie BAV-polis (pdf of jpg) **
** Indien u werkzaam bent bij een verzekeraar kunt u deze niet uploaden. Voor die personen is dit veld niet verplicht.

Naar het inschrijfformulier