Het bestuur van de erkenningsregeling Register Gevolmachtigd Agent bestaat uit:

Ramona van de Klundert
Zicht Volmachtbedrijf

Daniel Dancewicz
Schouten Zekerheid


Nelleke Sterrenberg (secretaris)
Beleid & Bestuur Stichting Assurantie Registratie

Anne-Lucy Titsing
Administratie & Planning Stichting Assurantie Registratie

Vacatures
Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de positionering van het RGA? Of meepraten over de inhoud van de PE-sessies? Dan nodigen wij u van harte uit om zitting te nemen in de PE-werkgroep van de SAR. Heeft u belangstelling? Stuur dan een e-mail naar info@stichtingassurantieregistratie.nl of info@nvga.org.