Om in aanmerking te komen voor een inschrijving als Register Gevolmachtigd Agent (RGA) dient u aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

1. U bent aantoonbaar werkzaam binnen de branche bijvoorbeeld als Gevolmachtigd Agent. (dit geldt voor zowel gevolmachtigden als verzekeraars);
2. Onderschrijving van de beroeps- en gedragsregels die gelden voor de erkenningsregelingen van de SAR;
3. Het bedrijf waarbij de ingeschrevene werkzaam is, dient te beschikken over een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering; 
5. Nakoming van de betaling van de jaarlijkse contributie.Indien u niet meer aan de criteria voldoet, dient men dit per omgaande aan het secretariaat van de Stichting te melden. Aan het einde van ieder kalenderjaar controleert de SAR door middel van een steekproef of men nog voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Mocht dit niet het geval zijn, dan volgt uitschrijving uit het register.