GA-opleiding en Permanente educatie

BELANGRIJKE MEDEDELING OMTRENT PERMANENTE EDUCATIE
De planning van de masterclasses en de workshops voor 2020 is opgeschoven in verband met het coronavirus. De bijeenkomsten die al gepland waren, zullen worden verzet naar een nader te bepalen tijdstip.
Wij verwachten dat we met ingang van 1 juni a.s. de eerste bijeenkomsten zullen gaan plannen. Had u zich al ingeschreven voor een bijeenkomst? Dan ontvangt u automatisch bericht van ons dat deze bijeenkomsten zullen worden verplaatst naar een andere datum. Mocht u op de nieuwe datum verhinderd zijn, dan kunt u uiteraard een andere keuze maken uit het reguliere programma. Wij verzoeken u echter om dit aan ons kenbaar te maken via e-mail (info@stichtingassurantieregistratie.nl), zodat wij de betreffende sessies intern kunnen omboeken. Dat betekent concreet dat u geen creditnota en een nieuwe factuur ontvangt. Dat scheelt voor het Stafbureau heel veel administratie en dus tijd. Wij vertrouwen er op dat u hiervoor begrip zult hebben!

Opleiding GA
De NVGA heeft in de afgelopen tijd een nieuwe opleiding ontwikkeld. De oude opleiding sloot onvoldoende aan op de huidige volmachtpraktijk die in de loop van de tijd veel complexer is geworden. De nieuwe opleiding gaat uit van hoe de GA tegenwoordig een bedrijf moet leiden, rekening houdend met alle processen en uitwisseling van communicatie tussen partijen. Het praktijkgehalte van de opleiding is hoog, met als leidraad het handboek van de NVGA. Hieronder de inhoudsopgave van het nieuwe volmachtdiploma:
1. Het volmachtbedrijf
2. Toezicht
3. Risicomanagement
4. De gevolmachtigd agent en de volmachtgever
5. Bedrijfsvoering van het volmachtbedrijf
6. Inrichten acceptatieprocessen
7. Inrichten schadebehandelingsprocessen
8. Fraudebestrijding
De opleiding behelst 80 en 100 studie-uren en bestaat uit een (digitale) syllabus. Op een later moment komen er ook een e-learning variant en een avondopleiding beschikbaar. Meer informatie kunt u vinden op www.nibesvv.nl.

Overgangsregeling
Tot 1 juni 2018 geldt een overgangsregeling voor huidige GA-diplomahouders. 

Permanente Educatie
Jaarlijks wordt er in januari een programma voor permanente educatie gestart. Die bestaat uit het verplicht volgen van twee RGA-workshops of - Masterclasses van ieder een dagdeel per jaar.