GA-opleiding en Permanente educatie

Opleiding GA
De NVGA heeft in de afgelopen tijd een nieuwe opleiding ontwikkeld. De oude opleiding sloot onvoldoende aan op de huidige volmachtpraktijk die in de loop van de tijd veel complexer is geworden. De nieuwe opleiding gaat uit van hoe de GA tegenwoordig een bedrijf moet leiden, rekening houdend met alle processen en uitwisseling van communicatie tussen partijen. Het praktijkgehalte van de opleiding is hoog, met als leidraad het handboek van de NVGA. Hieronder de inhoudsopgave van het nieuwe volmachtdiploma:
1. Het volmachtbedrijf
2. Toezicht
3. Risicomanagement
4. De gevolmachtigd agent en de volmachtgever
5. Bedrijfsvoering van het volmachtbedrijf
6. Inrichten acceptatieprocessen
7. Inrichten schadebehandelingsprocessen
8. Fraudebestrijding
De opleiding behelst 80 en 100 studie-uren en bestaat uit een (digitale) syllabus. Op een later moment komen er ook een e-learning variant en een avondopleiding beschikbaar. Meer informatie kunt u vinden op www.nibesvv.nl.

Permanente Educatie
Jaarlijks wordt er in januari een programma voor permanente educatie gestart. Die bestaat uit het verplicht volgen van twee RGA-workshops of - Masterclasses van ieder een dagdeel per jaar.