Professionaliteit en vakmanschap

De RGA voorziet in het transparant vastleggen en onderhouden van het deskundigheidsniveau van de Gevolmachtigd Agent. Vanuit de overtuiging dat het past bij een verdere professionalisering van het volmachtvak. De erkenningsregeling vertegenwoordigt een beroepsgroep met gemeenschappelijke gedragsregels, integriteit, objectiviteit en zorgvuldigheid.

 

Zoeken in het register van gevolmachtigd agenten


Registratienummer: GA0974
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: BSB Volmachten B.V.

Registratienummer: GA0200
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Goudse Schadeverzekeringen N.V.

Registratienummer: GA0802
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: VCN Connect assuradeuren

Registratienummer: GA0790
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Schouten Zekerheid Makelaars in Assurantiƫn

Registratienummer: GA0311
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Unigarant NV

Registratienummer: GA0325
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: One Underwriting

Registratienummer: GA1010
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: W.A. Hienfeld B.V.

Registratienummer: GA0954
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Agevo

Registratienummer: GA0060
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Mutsaerts BV

Registratienummer: GA0988
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij:

RGARegister Gevolmachtigd Agent

Alle GA-diplomahouders die in de volmachtbranche werken, kunnen zich aansluiten bij de erkenningsregeling Register Gevolmachtigd Agent (RGA) van de SAR. Vanuit deze registratie, die verplicht is voor NVGA-leden, neemt de RGA deel aan een programma van permanente educatie.

Meer over RGA

Samenwerking  SAR & NVGA

De erkenningsregeling RGA en het programma voor permanente educatie zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen de SAR en de NVGA. De erkenningsregeling RGA staat open voor de hele markt en is niet alleen voorbehouden aan de leden van de NVGA.

Meer informatie

RGA worden?Van deskundigheid naar vakmanschap

De erkenningsregeling RGA voorziet in het transparant vastleggen en onderhouden van deskundigheid. De kwaliteitsnormeringen van de NVGA en de SAR stellen eisen aan de deskundigheid. Er is bewust gekozen voor een zelfreguleringstraject om dit te waarborgen. 
 

Meer informatieIn de Beursbengel: Samenwerkingsovereenkomst VSV en VPV, de juridische aspecten

In de Beursbengel: Samenwerkingsovereenkomst VSV en VPV, de juridische aspecten

2024-02-20 00:00:00
Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met de NVGA een Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) ontwikkeld. Hoewel de inhoud van de VSV niet bindend is, en het partijen dus vrij staat om ervan af te wijken, komen alle aspecten die een rol spelen bij de samenwerking tussen de verzekeraar en de gevolmachtigd agent in de VSV aan de orde. De VSV geldt dan ook als standaard in de markt en kent de goedkeuring van De Nederlandsche Bank (DNB). Afwijkingen van de bepalingen op het gebied van de uitbestedingsregels in de VSV zal DNB daarom kritisch bezien. Naast de VSV is ook de Voorbeeld Poolovereenkomst Volmacht (VPV) ontwikkeld. Periodiek worden de VSV en de VPV aangepast aan de actuele wet- en regelgeving. In deze bijdrage bespreek Ronald Markus de basis van de juridische samenwerking tussen volmachtgever en gevolmachtigde, de VSV en de VPV, evenals recente wijzigingen in de VSV 2023 en VPV 2023.

Belangrijkste wijzigingen belastingplan 2022

2021-12-24 13:34:43

Op 21 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2022. De wet kan niet eerder in werking treden dan nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wet ook is gepubliceerd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie van de wet geeft het ministerie van Financiën in dit bericht een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2022. In de bijlage een overzicht van de belangrijkste zaken.

archief