NVGA Academy
De NVGA heeft in haar position paper van 2018 gesproken over het permanent onderhouden en ontwikkelen van kennis en vaardigheden via trainings- en scholingsprogramma's in de NVGA Academy. Onder deze NVGA Academy valt ook de zelfregulering die de NVGA heeft opgestart en andere samenwerkingen op het gebied van opleidingen. In dat kader is er nu een samenwerking tussen de SAR en NVGA om onder meer invulling te geven aan de doelstelling om de kennis en kunde van medewerkers van volmachtkantoren naar een hoger niveau te tillen.

Op wie richt de NVGA Academy zich?
De trainingen die door de SAR in het kader van de NVGA Academy worden georganiseerd zijn vooral gericht op medewerkers van volmachtkantoren die zich bezighouden met onderdelen van de werkprocessen binnen een volmachtkantoor. Er zullen vooral trainingen worden aangeboden voor onderwerpen waarvoor al een aantal jaren aandacht gevraagd wordt vanuit de toezichthouder en andere betrokken partijen. Voor deze onderwerpen is het van belang dat ze organisatiebreed worden gedragen, uitgevoerd en toegepast.

Welk belang dient de NVGA Academy in het kader van het toezicht door de DNB/AFM?
Het deelnemen van medewerkers aan deze trainingen vormt eigenlijk een kwaliteitscriterium. Als medewerkers van een kantoor via de NVGA Academy een aantal zeer praktijkgerichte trainingen gedaan hebben en je kan als directie van een kantoor aantonen o.a. door middel van de individueel behaalde certificaten, is er sprake van een waarborg van kennis en kunde van de medewerkers van dat kantoor. Ook niet onbelangrijk: werkprocessen gaan breder gedragen worden binnen een kantoor. Dat leidt tot een grotere betrokkenheid en een groter verantwoordelijkheidsgevoel van individuele medewerkers.

Hoe zien de trainingen er uit?
De trainingen zijn praktijkgericht, hebben een groepsgrootte van maximaal 12 deelnemers, zijn interactief en bieden veel gelegenheid tot ‘praktijkoefeningen’.
De cursussen worden gegeven door ervaren docenten die veel werkervaring en affiniteit hebben met de werkprocessen binnen volmachtkantoren. Er is veel tijd en ruimte voor ‘praktijkoefeningen’ en ‘praktijkopdrachten’, zelfs met specifieke vragen vanuit kantoren.
 
Wat zijn de kosten van deze trainingen?
De kosten voor deze trainingen bedragen voor leden van de NVGA 300 euro per persoon, inclusief catering. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.
De trainingen in het kader van de NVGA Academy vinden altijd plaats bij Hotel- en Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist.
Voor niet-leden van de NVGA bedragen de kosten 350 euro per persoon.

Voor meer informatie over het aanbod verwijzen wij u graag naar de pagina met het overzicht van het programma voor de NVGA Academy. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Stafbureau van de SAR via e-mail: info@sar.nu.
 

Bekijk trainingsaanbod