De volgende onderwerpen zijn gepland voor het najaar 2021. U kunt via de link een kijkje nemen bij het overzicht van de data waarop de verschillende trainingen zijn gepland.
Hieronder treft u een kort overzicht aan van de inhoud van de geplande trainingen.

Product Approval and Review Process (PARP) – door Rien Goes

Hierbij komen o.a.de volgende onderwerpen aan de orde:
- Het belang van een goed Productontwikkelingsproces voor een volmachtkantoor;
- Welke stappen worden er genomen in het PARP-proces;
- Welke medewerkers moeten bij het proces betrokken worden en wat wordt er van hen verwacht tijdens het proces of onderdelen van het proces;
- Wat zijn de kaders van wet- en regelgeving;
- Welke documenten worden er tijdens de stappen in de processen gebruikt;
- De rol van de ontwikkelaar, de gevolmachtigd agent en de distributeur;
- Hoe beoordeel je de informatie, hoe leg je zaken vast in een bevindingsoverzicht en hoe stel je een rapportage op;
- Leren lezen vanuit het oogpunt van de klant;

De training is verdeeld over twee dagen, op de eerste dag is er o.a. aandacht voor:
- Introductie PARP-proces;
- Wat zijn de toezichtseisen vanuit de AFM, DNB, IDD en het werkprogramma Risicobeheersing Volmachten;
- Wat wordt verwacht van een Gevolmachtigd Agent bij een 100% maatschappij product en wat bij zelf of deels zelf ontwikkeld product.
- Hoe leest men het product vanuit de klant.
Op de tweede dag gaan men aan de slag met het uitvoeren van een PARP. Daarbij worden documenten van een aantal producten in groepen met elkaar beoordeelt, de bevindingen en de opgestelde rapportage wordt met elkaar besproken waarbij het leren van en met elkaar een belangrijk onderdeel is.
En uiteindelijk leert men een Compliance verklaring op te stellen. Uiteraard wordt de training afgerond met een korte evaluatie en het delen van de ervaringen.

Werkprogramma Risicobeheersing Volmachte door Ronald Markus (SVC)
Het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten is in de volmachtbranche breed geaccepteerd als basis voor het beheersen van de risico’s en de communicatie daarover met volmachtgever(s). In deze tweedaagse training aandacht voor de volgende onderwerpen:
- Wat is het belang van het Werkprogramma Risicobeheersing voor een volmachtkantoor;
- Hoe zie het werkprogramma en het dashboard van het Werkprogramma er uit;
- Wat wordt er verwacht van medewerkers als ze binnen het Werkprogramma een taak moeten behandelen;
- Welke documenten moeten er wel of niet worden gedeeld via het Werkprogramma;
- Wat doen volmachtgevers met de informatie uit het Werkprogramma.

De eerste dag zal worden besteed aan de introductie van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten en de eisen die aan een Volmachtbedrijf worden gesteld op basis van het Werkprogramma en het Accountantsprotocol.
Hoe verwerk je de controlewerkzaamheden in het dashboard Risicobeheersing en hoe gebruik je het Werkprogramma voor het controleren van acceptatie-, mutatie,- royement- en schadedossiers (en personeelsdossiers). Voor beide dagen geldt dat we vooral aan de slag gaan met het Werkprogramma. Er zullen taken worden doorgenomen, uitgevoerd en besproken. Waarbij uiteraard gekeken zal worden hoe de taken zijn behandeld waarbij we vooral ook van elkaar zullen leren!

Klantbelang Centraal – Rien Goes
In deze tweedaagse training komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Wat is het belang van Klantbelang Centraal voor een volmachtkantoor;
- Welke stappen zijn er in het process;
- Welke medewerkers moeten bij het proces betrokken worden en wat wordt er van je verwacht tijdens het proces of onderdelen van het process;
- Wat zijn de kaders als het gaat om wet- en regelgeving;
- Welke documenten worden er gebruikt;
- Wat staat er nu eigenlijk in de Leidraad Klantbelang Centraal en hoe geef je dit vorm binnen de organisatie;f
- Hoe kun je prestatiegebieden uit de Leidraad inbedden in de organisatie;
- Het concreet uitwerken van de doelstelling van het onderwerp Cultuur en Gedrag uit de Leidraad.
In deze tweedaagse training zal ook een scan worden uitgevoerd van het bedrijf waar een deelnemer werkzaam is. Deelnemers gaan aan de hand van een checklist een scan op het eigen bedrijf uitvoeren per prestatiegebied. Deze scans worden vervolgens central besproken met als belangrijkste doel om van elkaars ervaringen te leren.
 

Inschrijven kan via de volgende link:

AANMELDING NVGA ACADEMY